Знаете ли, че за само една тениска са необходими повече от 1/3кг химикали, пестициди и торове, за да се отгледа достатъчно памук за нея, ако говорим за памук, отглеждан по традиционен начин.

Знаете ли, че една от най-големите индустрии, използващи огромно количество пестициди и инсектициди – това е отглеждането на памук.

И ако сме свикнали да мислим, че памукът сам по себе си е добра материя, нека да поразсъждаваме малко по този въпрос.

Органични материи за дрехи

След изсипването на огромно количество химикали в почвата, тя неминуемо е увредена и отровена, това със сигурност ще доведе до някакво остатъчно съдържание от тези вредни химикали и в самите влакна, а в последствие и в готовата материя. Това означава, че с обличането на дрехата, чрез кожата ни, ние пренасяме част от тези химикали и в нашето тяло.

Органични материи за дрехи

Ще кажете, че количеството е толкова минимално, че не би било от значение. Но ако се замислите каква част от живота си, прекарвате в своите дрехи, може би ще погледнете нещата от по-различен ъгъл.

Освен че увреждаме почвата и околната среда, високото съдържание на използвани химикали по фермите за памук, допринасят за сериозни заболявания при хората, които работят там. А в по-голямата част от индустрията, те дори не получават справедливо заплащане.

Изборът е наш!

Аз лично не бих желала да нося дреха, създадена по този начин.

Разбира се, при органичното оглеждане на памук, получаваме много по-малко продукция чрез по-бавен процес, което поддържа и нивото на цена доста по-нагоре. Но чрез решението си да носим истински органични материи, създадени при екологичен и справедлив процес на обработка, ние допринасяме за намаляването на всички тези вреди – както към природата, така и към нас самите.

Време е да помислим какво обличаме!

Pin It on Pinterest